Vše někde začíná, jinak tomu není ani v případě neziskové organizace ČMELÁČEK z.s. Její kořeny sahají k samotné ředitelce a jednatelce Ing. Andrejce Hájkové, v jejímž srdci se zrodila myšlenka pomáhat handicapovaným.Odkud se tato myšlenka vzala? Proč se nynější ředitelka sociální služby Denní stacionář v Ostravě věnující se  péči o handicapované rozhodla pomáhat právě handicapovaným? Proč ne seniorům?

Všechny odpovědi na tyto otázky najdete v červnovém čísle našeho měsíčníku s názvem Čmeláčkovy noviny, kterému věnovala ve  svém nabitém programu svůj čas pro rozhovor.

A  abychom Vás nalákali,  tady je malá ukázka:

Podnikám a cítím, že je potřeba pomáhat. A různými životními cestami jsem se nějakou oklikou dostala k tomu, co jsem si kdysi přála, tedy
k péči o jiné, byť to nejsou děti v mateřské škole, ale děti i dospělí s mentálním a kombinovaným postižením.

Červnové číslo si můžete stáhnout ZDE.