Činnost organizace

 • denní stacionář;
 • víkendové pobyty;
 • letní tábory;
 • příměstské tábory;
 • výlety;
 • poradenství;
 • setkávání rodin;
 • volnočasové aktivity.

Zásady poskytovaných služeb

 • zachováváme důstojnost uživatelů;
 • respektujeme právo na volbu;
 • respektujeme individuální potřeby a rovnocenný přístup;
 • hledáme spolu s uživatelem možnosti seberealizace;
 • zachováváme úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky;
 • zachováváme diskrétnost a pocit bezpečí;
 • svým jednáním posilujeme sebedůvěru uživatele;
 • udržujeme a zvyšujeme kvalitu a odbornost služeb.