AKADEMIA CZ se rozhodla podporovat neziskový sektor, vybrala si právě náš: neziskovou organizaci ČMELÁČEK z.s. Uvědomuje si totiž, jak obtížné je provozovat sociální službu a mít kvalitní a odborné zaměstnance, kteří budou svou prací žít. AKADEMIA CZ podporuje ČMELÁČEK z.s. především tím, že poskytuje kvalitní vzdělání zaměstnancům, organizuje potřebné kurzy pro zlepšení poskytované sociální služby a dohlíží také na kvalitu. Nelze však mluvit jen o zaměstnancích, velkou pozornost dává také organizaci různých přednášek pro rodiče handicapovaných, ať už jde o novely zákonů, možnosti příspěvků v rámci péče o dítě apod.

DĚKUJEME!