Denní stacionář ČMELÁČEK

Provozní doba:

PO - PÁ 7:30 - 16:00

Denní stacionář Čmeláček je pro nás místem, ve kterém dostáváme prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobili dle našich potřeb tak, abychom se vždy cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo kde relaxujeme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech. Každý ve Čmeláčku je jedinečný a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem. Pro všechny kdo navštěvují, nebo navštíví náš denní stacionář, máme připravené vřelé objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby se u nás cítil dobře každý bez rozdílu.

Cílová skupina:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchami autistického
spektra (PAS) ve věku 18 – 64 let.

Kapacita:

20 klientů

Základní údaje:

Denní stacionář je zřízen dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 46; Vyhlášky č. 505/2006 Sb., §12, spolkem ČMELÁČEK z. s.

Kde služby poskytujeme:

Služba denního stacionáře je poskytovaná ve dvou-poschoďové budově v příjemném prostředí, na ul. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

Prostředí

 • je bezbariérové,
 • je neunifikované,
 • dbáme, aby prostředí našeho zařízení bylo důstojné, nestigmatizovalo uživatele.
 • uživatelé spoluvytvářejí prostředí,
 • nabízí různorodost,
 • umožňujeme přizpůsobení prostředí věku uživatelů.
Služba Denního stacionáře není určena pro:
 • osoby závislé na omamných a psychotropních látkách.
 • osoby patologicky závislé na alkoholu.
 • osoby s agresivními sklony chování.
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • osoby trpící akutní infekční nemocí.
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo poskytování ambulantní služby pro ostatní uživatele.
Veřejný závazek
 • Poskytovat péči, citlivým a přátelským způsobem pomáhat uživatelům žít důstojný a spokojený život, být jim oporou při začleňování do běžného života.
 • Dosáhnout maximální možné samostatnosti uživatelů v péči o sebe a obhájení sama sebe.
Cíle služby
 • Podpora individuálního rozvoje uživatele.
 • Naplnění obecných a speciálních potřeb uživatele.
 • Zkvalitnění života jedince projevující se subjektivně i objektivně životní spokojeností.
 • Podpora rodiny uživatele.
 • Vytvoření pozitivního společenského klimatu, pro integraci osob s postižením a jejich rodin, seznámení veřejnosti s životem a prací osob se zdravotním postižením a tím odstranění předsudků a nesprávných představ o dalším vývoji a pracovních možnostech těchto osob.
 • Spojení rodičů a zákonných zástupců osob s postižením a zdravotně postižených ke vzájemné pomoci a rozvoji.
Svým uživatelům nabízíme
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • poskytnutí stravy.
 • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • sociálně terapeutické činnosti.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poslání (aneb proč tu jsme)

Především pro pomoc (fyzickou, psychickou, informační a edukativní) dospělým osobám s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením a podporu jejich integrace do společnosti.

Zásady naší služby
 • Respektování potřeb a vůle uživatele.
 • Chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby.
 • Individualizace podpory. Přistupujeme k uživateli individuálně, avšak komplexně.Zajímáme se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí.
 • Směřování k integraci společenské, rodinné i pracovní.
 • Týmová práce v rámci pracovníků, skupinová práce v rámci uživatelů
 • Spojování úsilí všech odborníků při hledání nových metod a postupů v zapojení postižených osob do běžného života.
 • Zaměření na celek.
 • Flexibilita.
 • Empatie.
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením
 • Prevence negativních jevů.
null

Ing. Andrea Hájková

Ředitelka
null

Jitka Hanáková

Zástupkyně ředitelky

+420 734 462 370
jitka.hanakova@cmelacek.cz

null

Bc.Barbora Durčáková, Dis

Sociální pracovnice

+420 733 183 681
barbora@cmelacek.cz

null

Jaromír Baleja

Pracovník v sociálních službách

+420 722 167 154
jaromír.baleja@cmelacek.cz

null

Nikol Miklasová

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 223 427
nikol.miklasova@cmelacek.cz

null

Iveta Buchtová

Pracovnice v sociálních službách

+420 737 745 834
iveta@cmelacek.cz