Čmeláček a změny v době COVID-19

20.04.2020

Vážení přátelé, sponzoři a partneři,

Dne 16.3.2020 jsme museli na příkaz nařízení vlády uzavřít naši sociální službu denní stacionář. Jelikož jsme nestátní nezisková organizace, náš provoz je závislý především na sponzorských darech. Proto bychom Vás chtěli požádat o finanční podporu, která nám pomůže zachovat v této těžké době sociální službu pro naše handicapované.

Číslo účtu pro sponzorské dary je 2700829759/2010

Srdečně děkuji jménem svým, mých kolegů, našich Čmeláčků a především jejich rodičů, kteří patří k nejvíce postiženým skupinám v této nelehké době.

Přeji Vám bezpečně zdraví a trpělivost.

S nadějí Ing. Andrea Hájková - předsedkyně spolku