O Čmeláčku

Čmeláček z.s. je nezisková organizace

Tato organizace usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Tato nezisková organizace byla založena v roce 2013 Ing. Andreou Hájkovou a byla nejprve vedena jako klubová činnost. V roce 2016 zde byla registrována služba Denní stacionář.

Zásadami této organizace je zachovávat důstojnost uživatelů, respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim. Hledáme spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachováváme úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky. Svým jednáním se snažíme posilovat sebedůvěru uživatelů a vytvořit pocit bezpečí.