O ČMELÁČKU


 

Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Tato organizace byla založena v roce 2013 Ing. Andreou Hájkovou a byla nejprve vedena jako klubová činnost. V roce 2016 zde byla registrována služba Denní stacionář.

Zásadami této organizace je zachovávat důstojnost uživatelů, respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim. Hledají spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachovávají úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky. Svým jednáním se snaží posilovat sebedůvěru uživatelů a vytvořit pocit bezpečí.Jaké služby poskytujeme

S námi život žiješ!

Denní stacionář

Pro dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra od 18 do 64 let.

Klub rodičů a přátel postižených dětí

Pro děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.