Týdenní program

Náš týden máme pečlivě naplánovaný, tak ať se můžeme těšit na aktivity, které máme rádi. Náš program ladíme, ladíme tak, ať se co možná nejvíce rozvíjí naše schopnosti. Při všech aktivitách se snažíme pracovat ze všemi smysli, ale také s naší mysli. Vše co děláme nás baví, do Čmeláčku se těšíme právě, kvůli všem těm zážitkům, které na nás čekají.


Poznámka:

*Průběh programu se může v jednotlivých dnech měnit, např. v závislosti na povětrnostních podmínkách.

*Dále může být program měněn vlivem silného rozrušení uživatelů, kdy je potřeba vyhodnotit situaci a případně zvolit alternativní činnost. 


PONDĚLÍ 3. 2. 2020 

8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, pomoc s přípravou čaje. 

8:30 - 9:00 Komunikační kroužek - rozvoj komunikačních dovedností uživatelů. 

9:00 - 10:00 Tělocvik. 

10:00 - 10:30 Dopolední svačina. 

10:30 - 11:00 Píšeme dopis kamarádovi. 

11:00 - 12:00 Nákup na úterní oběd. 

12:00 - 12:30 Oběd. 

12:30 - 15:00 Návštěva kavárny u Daniela. 

15:00 - 15:30 Přípravy na odchod domů. 

ÚTERÝ 4. 2. 2020

 8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se. 

8:30 - 9:00 Poznávání předmětů z letáků, potravin z kuchyně. 

9:00 - 9:30 Výtvarná výchova - rozvoj jemné motoriky horních končetin. 

9:30 - 10:00 Dopolední svačina.

 10:00 - 12:00 Vaříme si oběd se čmeláčkem.

 12:00 - 12:30 Oběd 

12:30 - 14:30 Odpolední odpočinek. 

14:30 - 14:45 Odpolední svačina. 

15:00 - 15:30 Přípravy na odchod domů. 

STŘEDA 5. 2. 2020 

8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik piktogramické tabulky. 

8:30 - 9:30 Tělocvik - protažení celého těla.

9:30 - 10:00 Dopolední svačina. 

10:00 - 10:30 Poznávání předmětů se zavázanýma očima. 

10:30 - 11:00 Pějme píseň dokola. 

11:00 - 11:30 Reminiscence, vzpomínání na dětství, prohlížení fotek z dětství. 

11:30 - 13:00 Návštěva restaurace za účelem konzumace oběda - socializační funkce, změna prostředí. 

13:00 - 14:15 Odpolední odpočinek. 

14:15 - 15:15 Čajový dýchánek spojený s konzumací odpolední svačiny. 

15:15 - 15:30 Přípravy na odchod domů. 

ČTVRTEK 6. 2. 2020 

8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se.

 8:30 - 9:00 Výtvarná výchova - rozvoj jemné motoriky horních končetin. 

9:00 - 12:00 Hipoterapie. Příprava moučníku. 

9:30 - 10:00 Dopolední svačina. 

12:00 - 12:30 Oběd. 

12:30- 14:15 Polední klid za doprovodu čtené pohádky. 

14:15 - 14:30 Odpolední svačina. 

14:30 - 15:30 Společenské hry. 

PÁTEK 7. 2. 2020 

8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se. 

8:30 - 9:00 Nácvik chování ve společenských situacích. 

9:00 - 10:00 Edukační trivium.

10:00 - 10:30 Dopolední svačina. 

10:30 - 12:15 Návštěva bowlingové dráhy. Sportovní aktivity, procházka. 

12:15 - 12:45 Oběd.

12:45- 14:15 Polední klid bez filmu a hudby. 

14:15 - 14:30 Odpolední svačina 

14:30 - 15:30 Procházka po okolí stacionáře, úklid společných prostor.

Poznámka:

  Průběh programu se může v jednotlivých dnech měnit, např. v závislosti na povětrnostních podmínkách. 

 Dále může být program měněn vlivem silného rozrušení uživatelů, kdy je potřeba vyhodnotit situaci a případně zvolit alternativní činnost.