Týdenní program

Týdenní program Denního stacionáře Čmeláček 17. – 21. 5. 2021

Uvedené časy jsou pouze orientační. Pitný režim je zajišťován po celou dobu poskytování služby.

PONDĚLÍ 17. 5. 2021
8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, pomoc s přípravou čaje.
8:30 – 9:00 Komunikační kroužek – rozvoj komunikačních dovedností uživatelů.
9:00 – 10:00 Tělocvik.
10:00 – 10:30 Dopolední svačina.
10:30 – 12: 30 Společenské hry.
12:30 – 13:00 Oběd.
13:00 – 14:15 Odpolední odpočinek.
14:15 – 14:45 Aktivita dle přání klienta.
14:45 – 15:00 Odpolední svačina.
15:00 – 15:30 Přípravy na odchod domů.

ÚTERÝ 18. 5. 2021
8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se.
8:30 – 9:00 Dopolední svačina.
9:00 – 12:00 Návštěva kavárny v Ostravě (Nadační fond Pavla Novotného(.
12:00 – 12:30 Oběd
12:30 – 14:00 Odpolední odpočinek.
14:00 – 14:30 Aktivity vedoucí k naplnění individuálních plánů uživatelů.
14:30 – 15:00 Odpolední svačina.
15:00 – 15:30 Přípravy na odchod domů.

STŘEDA 19. 5. 2021
8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik piktogramické tabulky.
8:30 – 9:30 Tělocvik – protažení celého těla.
9:30 – 10:00 Dopolední svačina.
10:00 – 12:00 Výroba mýdel.
12:00 – 12:30 Oběd.
12:30 – 14:15 Odpolední odpočinek.
14:15 – 15:15 Čajový dýchánek spojený s konzumací odpolední svačiny.
15:15 – 15:30 Přípravy na odchod domů.

ČTVRTEK 20. 5. 2021
8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se.
8:30 – 9:00 Výtvarná výchova – rozvoj jemné motoriky horních končetin.
9:00 – 10:00 Příprava moučníku.
10:00 – 10:30 Dopolední svačina.
10:30 – 12:00 Muzikoterapie.
12:00 – 12:30 Oběd.
12:30 – 13:45 Polední klid za doprovodu čtené pohádky.
13:45 – 14:15 Aktivity vedoucí k naplnění individuálních plánů uživatelů.
14:15 – 14:30 Odpolední svačina.
14:30 – 15:30 Společenské hry.

PÁTEK 21. 5. 2021
8:00 Příchod, přivítání se s uživateli, nácvik oblékání se.
8:30 – 9:00 Pohybové hry (židličky aj.)
9:00 – 9:30 Nácvik chování ve společenských situacích.
9:30 – 10:00 Dopolední svačina.
10:00 – 12:00 Tvoření s paní Jarkou.
12:00 – 12:45 Oběd.
12:45 – 14:00 Odpolední odpočinek.
14:00 – 14:45 Aktivita dle přání klienta.
14:45 – 15:00 Odpolední svačina
15:00 – 15:30 Úklid společných prostor.

Poznámka:
– Průběh programu se může v jednotlivých dnech měnit, např. v závislosti na povětrnostních podmínkách.
– Dále může být program měněn vlivem silného rozrušení uživatelů, kdy je potřeba vyhodnotit situaci a případně zvolit
alternativní činnost.